BejelentésNYUGAT-DUNÁNTÚLI NEMZETŐR EGYESÜLET LETENYE-LENTI EGYSÉGE
Hazámat szolgálom !

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás
 

Nemzetőrség Letenye -Lenti szervezetének emlék oldala !

 

A feltöltött anyag és képek már csak emlék értéküek.

 

 

 

 

A NEMZETŐRSÉG SZERVEZETÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL

 

1. Bevezetés:

A Nemzetőrség eredetileg 1848-ban a budai polgárok szándéklevele alapján, mint polgári önszerveződő szervezet jött létre. Ebből nőtte ki magát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legfőbb fegyveres testületévé. A történelmi visszatekintés során a Nemzetőrség következő feltűnése az 1956-os forradalom idején volt. Sajnálatos módon mindkét forradalmat – és vele együtt a Nemzetőrséget is – idegen segítséggel verte szét a hatalom. 1993-ban a TIB (Történelmi Igazságtétel Bizottsága) egyik szekciójaként éledt újra meg a szervezet.

2. A Nemzetőrség helye és szerepe:

A történelmi példákból is látható, hogy a Nemzetőrség polgári, önszerveződő, alulról építkező szervezet volt és célszerű, hogy továbbra is az maradjon. Mivel az országot háború, ellenséges tevékenység nem fenyegeti, Nemzetőrséget is olyan célokkal és feladatkörrel kívánjuk újraszervezni, ami ennek a békés környezetnek megfelel. Elsődleges célunk az egészséges nemzeti öntudat kialakítása, a renitás, közerkölcsöt és közjogot sértő magatartásformák elleni fellépés és a szükséghelyzetek alkalmával történő aktív beavatkozás. Kiemelkedően fontosnak tartjuk az ifjúság nevelését. Célkitűzéseinket önállóan, de a mindenkor kompetens állami rendvédelmi és közjogi hatalmi apparátussal szervezett együttműködés keretein belül kívánjuk elérni. Együttműködésünket ajánljuk a hadsereg, a rendőrség, a VPOP, a határőrség, az APEH, a polgári védelem, a tűzoltóság, a katasztrófa elhárítás és az önkormányzatok felé. A NATO kompatibilitás és a nemzeti hadsereg átszervezése során szükség lehet arra, hogy bizonyos funkciókat és feladatokat ez a szervezet – a Honvédelmi Minisztériummal kooperálva -, közvetlen katonai szekcióként magára vállaljon. Országos szervezetet építünk, a szervezeti tagozódás az EU által is elvárt regionális rendszer szerint épül fel.

3. Tényleges munkaterv:

Az előbbiek figyelembe vételével konkrét feladatainknak tekintjük: Ø Az ifjúság felkészítése és nevelése a közlekedési balesetek megelőzésére, az alkohol és drogok elkerülésére, a honvédelmi kötelezettség ellátására. Ø Általános bűnmegelőzési stratégia, kiemelt szereppel a közvéleményt irritáló bűncselekményfajtákra (kábítószer, alkohol, autólopások, gazdasági bűncselekmények). Ø Aktív segítségnyújtás esetleges katasztrófák esetén. Ø Járőrözés, helyszínbiztosítás, szükség esetén őrző-védő feladatok ellátása. Ø Katonai szekció létrejötte esetén az ifjúság megismertetése az alapvető honvédelmi ismeretekkel, a haditechnika egyes elemeivel és felkészítésük a tényleges szolgálatra.

4. Szervezeti felépítés:

A Nemzetőrségre az Egyesülési Törvény érvényes, éppen ezért egyesület szerűen épül fel. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.   A Nemzetőrség gazdálkodása az egyesületek gazdálkodása szerint történik. Ennek felügyeletét a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság végzi. Az alegységek regionális rendben tagozódnak. A szervezeten belül működés szabályszerűségét, törvényességet az Etikai - Fegyelmi Bizottság felügyeli. A szervezet működését részletesen szabályozzák a következő dokumentumok: Ø Alapszabályzat Ø Etikai – Fegyelmi Szabályzat.
Üzenetküldés
Nyugat-Dunántúli Nemzetőr Egyesület Letenye - Lenti Egységének Weboldala

E-mail címed:
Szöveg:


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!